Медицински проект Производител на медицинско оборудване!
Език

Електрокардиографията е процесът на производство на електрокардиограма (ЕКГ или ЕКГ). ЕЕГ машината е устройство, което записва електрическата активност на мозъка. ЕМГ машината извлича движението на мускулната контракция чрез иглени електроди, пробити в повърхностните електроди на кожата и повърхностните електроди на тялото близо до повърхността на кожата, и получава форма на вълната, която отразява закона за биоелектрична активност на мускулната нервна система и показва изхода на оборудването за прецизна диагностика на осцилоскопа. Мониторът на пациента осигурява и записва за медицински специалисти пациент'медицински жизнени показатели (телесна температура, кръвно налягане, пулс и дихателна честота) или измервания на активността на различни телесни органи, като ЕКГ монитори, монитори за анестезия или ЕКГ монитори. Дефибрилаторът е медицинско устройство, което използва силен импулсен ток за преминаване през сърцето за премахване на аритмията и възстановяване на синусовия ритъм. 

Изпратете вашето запитване