Medical Project Proizvođač medicinske opreme!
Jezik

Krvna linija

Set krvne linije sastoji se od arterijskih i venskih linija, koje se koriste za vrijeme dijalize i pričvršćeni su uz A.V.Fistula i dijalizu. Arterijske cijevi za krvi:  Dio set cijevi koji prevozi krv od pacijenta do ulaznog luka hemodijalizera.vene cijevi krvi:  Dio set cijevi prevozi krv iz luke od hemodijalizatora natrag na pacijenta. 

Profesionalna krvna linija za krvnu liniju Dijalizirana fistula igla za proizvođače strojeva za dijalizu krvi
Profesionalna krvna linija za krvnu liniju Dijalizirana fistula igla za proizvođače strojeva za dijalizu krvi
Mekan medicinska fakultativna krvna linija Dijalizna linija za dijalizu Fustla za krvne dijalizne mašine, Mekan osigurava jednokutna rješenja za nove bolnice, klinike, laboratorije i univerziteti, pomoglo je 270 bolnica, 190 klinika, 190 veterinara, u Maleziji, u Maleziji, u Africi , Evropa itd. Možemo vam uštedjeti vrijeme, energiju i novac.