Изпратете обратна връзка директно на нашия помощник на генералния мениджър чрез този имейл (che@mecanmedical.com), ако сте доволни или имате обратна връзка за членовете на нашия екип.Моля, имайте предвид, че запитванията и заявките за следпродажбена поддръжка не се обработват през този канал.


Обратна връзка
Обратна връзка