ПРОДУКТИ
Вие сте тук: У дома » Продукти » Лабораторен анализатор » Кръвно-газов анализатор

категория на продукта

Кръвно-газов анализатор

Анализаторът на кръвни газове се отнася до инструмент, който използва електроди за измерване на киселинно-основното ниво (pH), парциалното налягане на въглеродния диоксид (PCO2) и парциалното налягане на кислорода (PO2) в артерията за кратък период от време.