ПРОДУКТИ
Вие сте тук: У дома » Продукти » Оборудване за интензивно лечение » Пациентен монитор

категория на продукта

Монитор на пациента

А мониторът на пациента е електронно медицинско устройство, което се състои от един или повече сензори за наблюдение, компонент(и) за обработка и екранен дисплей (наричан още 'монитор'), който предоставя и записва за медицинските специалисти медицинските жизнени показатели на пациента ( телесна температура, кръвно налягане, пулс и честота на дишане) или измервания на активността на различни органи на тялото като ЕКГ монитори, монитори за анестезия или ЕКГ монитори.