Medicinski projekat Proizvođač medicinske opreme!
Jezik

Ekg Eeg Emg Monitor Defibrilator

Elektrokardiografija je proces proizvodnje elektrokardiograma (EKG ili EKG). EEG aparat je uređaj koji bilježi električnu aktivnost mozga. EMG aparat izvodi pokret kontrakcije mišića kroz iglene elektrode ubodene u površinsku kožu i površinske elektrode tijela blizu površine kože, te dobiva talasni oblik koji odražava zakon bioelektričnu aktivnost mišićnog nervnog sistema i prikazuje izlaz na opremi za preciznu dijagnostiku osciloskopa. Monitor pacijenta pruža i snima za medicinske radnike pacijenta'medicinski vitalni znaci (tjelesna temperatura, krvni pritisak, puls i brzina disanja) ili mjerenja aktivnosti različitih tjelesnih organa kao što su EKG monitori, monitori za anesteziju ili EKG monitori. Defibrilator je medicinski uređaj koji koristi snažnu pulsnu struju da prođe kroz srce kako bi eliminirao aritmiju i vratio sinusni ritam. 

Pošaljite upit