Medical Project Proizvođač medicinske opreme!
Jezik

EKG EEG EMG monitor defibrilator

Elektrokardiografija je proces proizvodnje elektrokardiograma (EKG ili EKG). EEG mašina je uređaj koji bilježi električnu aktivnost mozga. EMG mašina potiče kretanje mišićnog kontrakcije kroz iglene elektrode probijene u površinu površine kože i dobijaju valni oblik koji odražava valni oblik koji odražava valni oblik Bioelektrična aktivnost mišićnog nervnog sistema i prikazuje izlaz na osciloskop preciznom dijagnostičkoj opremi.a Psenitet monitor pruža i zapisu za medicinske stručnjake pacijenta's medicinski vitalni znakovi (tjelesna temperatura, krvni pritisak, stopa impulsa i respiratorna stopa) ili mjerenja aktivnosti različitih organa tijela, kao što su monitori EKG, monitori Anestezije ili EKG monitori. Defibrilator je medicinski uređaj koji koristi snažnu pulsnu struju da prođe kroz srce da eliminira aritmiju i obnavljaju sinusni ritam.