Medical Project Proizvođač medicinske opreme!
Jezik

Distiler vode je metoda za obradu vode koja proizvodi vodu bez kontaminantne vode pretvaranjem vode u paru prije nego što je kondenzira i vratio u tekućinu. Kao prelazi vode iz tečnosti u gasovitu državu, ovi kontaminanti su zaostali u komori za kuhanje. Vodeni destilator se obično koristi u bolnicama i laboratorijama.  


Najbolje 5L / H 10L / H 10L / h Vodeno distiler - Mecan Medical
Najbolje 5L / H 10L / H 10L / h Vodeno distiler - Mecan Medical
Mekan Medical Best 5L / H 10L / h 20L / h Vodeni distiler - Mecan Medical, svaka oprema iz Mekana postaju stroga inspekcija kvaliteta, a konačni prošli prinos je 100%. Mecan pruža jednokutna rješenja za nove bolnice, klinike, laboratorije i univerziteti.